Aquesta época de l’any, si es donen les condicions d’humitat
(precipitacions o rosades), és un moment óptim per a les
primeres infeccions del mildiu als camps de vinya.

¿Necesitas ayuda?
Ir al contenido